top of page

מסע היזם - מרעיון ל MVP

אחד האתגרים הכי גדולים ליזמים ומיזמים בתחילת דרכם היא פיתוח ה MVP שלהם. MVP - Minimum Viable Product הוא למעשה המוצר הראשון של המיזם שזמין למשתמשים והמטרה שלו היא מצד אחד להוכיח את הערך של המיזם למשתמשים, ומצד שני להבין מה המשמשים חושבים עליו וללמוד איך אפשר לשפר את המוצר.
ברב המיזמים האתגר בתכון ופיתוח ה MVP הוא גדול מאוד. פיתוח אפליקצייה או תוכנה זה תמיד פרויקט מורכב, במיוחד לאנשים חברי ניסיון בפיתוח, ואם נוסיף לזה שברב המקרים בסטארטאפים צעירים המשאבים מאוד מוגבלים, קל להבין שמדובר באתגר גדול מאוד.
ההרצאה שלפניכם מדברת בדיוק על התהליך של תכנון ופיתוח MVP, מה לעשות, ממה להימנע, ואיך אפשר בכל זאת להרים MVP מוצלח במשאבי מוגבלים.

בהצלחה.Comments


bottom of page